Welcome, visitor! [ Register | Login

Premium WordPress Themes - AppThemes

$27.00

เรียนปริญญาตรี กับThailand ลงทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สำหรับน้องๆที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ม.6 สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่นี่ SSRU https://ssru.ac.th ได้ที่นี่ เรียนภาคสมทบ MAR 27 2020 Content

  • Street: 68 Glenurquhart Road
  • City: Baligill
  • State: Arizona
  • Country: United Kingdom
  • Zip/Postal Code: Kw14 8yp
  • Listed: March 30, 2020 8:56 am

Description

ราชภัฏ กับThai สมัครมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สำหรับน้องๆที่สำเร็จการศึกษาม.ปีที่ 6 หรือ ม.6 สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่นี่ มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th Click Here ราชภัฏ MAR 26 2020 @SEONo1

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 https://ssru.ac.th https://ssru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

” มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม ”

สำหรับน้องๆที่สำเร็จการศึกษามัธยมปีที่ 6 หรือ ม.6 แล้วต้องการหามหาวิทยาลัยดีๆศึกษาต่อ สามารถสมัครเข้ามาได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษาที่ 2020

ssru.ac.th – https://ssru.ac.th

แรก ของการจัดตั้งเดิมที่มหาวิทยาลัยเป็นส่วน หนึ่งของวังสวนสุนันทา ซึ่งถือเป็น เขตพระราชฐานแล้วก็เป็นสถานที่ประทับ พักพระอริยาบถของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมี พระราชประสงค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อให้มีการจัดหาดอกไม้นานาพรรณ แล้วก็ตั้งขึ้นเป็น “สวนสุนันทาสวน” อันมีชื่อมาจากสวนของพระอินทร์บนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และก็ชื่อของ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการสร้างพระตําหนักเพิ่มเติมอีก เพื่อไว้สําหรับเป็นที่ประทับให้แก่เจ้านายฝ่ายใน แล้วก็เป็นตึกบ้านพัก สําหรับข้าราชสำนัก จํานวน 32 ตําหนักโดยพระวิคุณแม่คุณกรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัดดา ได้ทรงโปรดให้จัดตั้ง “สถานศึกษานิภาคาร” ขึ้นข้างในสวนสุนันทาเพื่อเป็นโรงเรียนสําหรับกุลสตรี ให้การเล่าเรียน แก่บุตรหญิงของขุนนาง เจ้าหน้าที่รัฐผู้มีบรรดาศักดิ์ รวมทั้งข้าราชบริพารจากตําหนักต่างๆกระทั้งยังในปี พุทธศักราช 2475 มีการ เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนายจ้างมหาศาลทําให้บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ ในสวนสุนันทาเกรงต่อภัยด้านการเมืองก็เลยต่างพากันทยอยออกมาจากสวนสุนันทาจนหมดเกลี้ยง ส่งผลให้วังสวน สุนันทาที่เคยสวยสดงดงามถูกปล่อยให้รกร้างขาดการด

Listing ID: 2805e81b444ccef0

Report problem

Processing your request, Please wait....

Leave a Reply